• language
  • language
  • language
Innovations for better solutions!

RoadCem

RoadCem is speciaal ontwikkeld voor applicaties in de weg- en waterbouw. RoadCem is een fijne poedervormige stof die unieke eigenschappen aan het eindproduct geeft.

RoadCem maakt het mogelijk om bijna alle soorten materialen te binden tot een wegverharding met gebruikmaking van in-situ-materialen als klei, zand en veen. Dit principe maakt het overbodig om materialen aan te voeren dan wel af te voeren.

Het gebruik van in-situ-materialen en de unieke kenmerken van het product maken het mogelijk om kosteneffectief en met een kortere aanlegtijd infrastructuur te verwezenlijken, of het nu gaat om wegen in de diverse categorieƫn, dan wel om het effectief stabiliseren van grond voor diverse toepassingen zoals dammen en dijken, taluds en andere ondersteunende constructies.

RoadCem verbetert en verhoogt de fysische eigenschappen van wegverhardingen in het algemeen en in feite voor alle cementgebonden materialen welke worden gebruikt in onder andere de grond-, weg- en waterbouw. Hierdoor is het mogelijk om verhardingen aan te brengen zonder dilataties dan wel met een absoluut minimum aan dilataties. RoadCem in combinatie met cement maakt het zelfs mogelijk om secundaire bouwstoffen te gebruiken die normaliter niet geschikt zijn.

Waarom RoadCem in uw project?

  •     Kosteneffectief
  •     Tijdsreductie in de uitvoering
  •     Gebruik in-situ-materialen
  •     Gebruik secundaire materialen
  •     Duurzaamheid en kwaliteit
  •     Wereldwijd toegepast in extreme gebieden

De afgelopen decennia is het product RoadCem wereldwijd met succes toegepast bij het aanleggen van stabilisaties ten behoeve van grond-, weg- en waterbouw.

Dit zijn onder andere wegenbouwkundige projecten, grote overslaghaventerreinen, parkeerplaatsen, industriƫle vloeren etc.

pc-rbot-img