• language
  • language
  • language
Innovations for better solutions!

ImmoCem

ImmoCem is een uniek product.

ImmoCem wordt toegepast ten behoeve van immobilisatie/stabilisatie van verontreinigde locaties en verontreinigde materialen. Deze vervuilde materialen worden omgezet in veilige bouwmaterialen.

ImmoCem wordt ingezet om verontreinigde grond en slib om te zetten in een ongevaarlijk constructiemateriaal. ImmoCem is zeer geschikt voor immobilisatie van anorganisch en organisch chemisch belaste stoffen (PAK’s) en de immobilisatie van zware metalen. ImmoCem levert de unieke, effectieve en duurzame oplossing voor sanering van oude terreinen binnen de regelgeving voor hergebruik en nuttige toepassing.

ImmoCem berust op de vorming van duurzame kristallijnen structuren (kooistructuren) waarin de chemische verontreiniging duurzaam vormvast wordt vastgelegd dan wel geïntegreerd, zodat uitloging op termijn niet meer in het milieu plaatsvindt. Indien ImmoCem wordt gebruikt in combinatie met cement kan vrijwel ieder materiaal zodanig gebonden worden dat er een nieuw composietachtig materiaal gevormd wordt met hoogwaardige constructieve eigenschappen. Dit composietachtige nieuwe materiaal kan vervaardigd worden uit grond met een hoog organisch stofgehalte dan wel slib.

ImmoCem is een milieuvriendelijk product zoals vastgesteld door o.a. Nederlandse geaccrediteerde en gecertificeerde laboratoria, na gesimuleerd uitloogonderzoek over een periode van 100 jaar. Composietachtige materialen welke vormvast gemaakt zijn met gebruik van ImmoCem hebben succesvol de beproeving doorstaan als Categorie 1 bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit.

ImmoCem is een uitvoeringsvriendelijke ABC-methode waarbij het product conform bestaande technieken kan worden uitgevoerd.

ImmoCem is het ideale product voor uw vele uiteenlopende milieuhygi├źnische projecten.

pc-rbot-img